Navigácia

Škola podnikania Chcete sa stať našim novým študentom? Profil absolventa školy Prečo študovať na našej škole? Školský poriadok Prijímacie konanie 2018/2019 Aktivity školy

Denné štúdium

Škola podnikania

Forma štúdia:             denné štúdium
Dĺžka štúdia:               4 roky
Spôsob ukončenia:     maturitná skúška
Doklad o vzdelaní:      maturitné vysvedčenie
Stupeň vzdelania:       úplné stredné odborné vzdelanie

Študijný odbor:           6341 M škola podnikania

 

Uplatnenie absolventov: 

  • Vysokoškolské štúdium rôzneho zamerania
  • Verejná a štátna správa
  • Súkromný sektor
  • Manažment malého a stredného podnikania
  • Podnikateľská činnosť
  • Marketingová sféra
  • Bankovníctvo

 

Denné štúdium je počas CELEJ DĹŽKY ŠTÚDIA BEZPLATNÉ!!