Navigácia

Škola podnikania Chcete sa stať našim novým študentom? Profil absolventa školy Prečo študovať na našej škole? Školský poriadok Prijímacie konanie 2018/2019 Aktivity školy

Denné štúdium

Chcete sa stať našim novým študentom?

Ponúkame Vám možnosť zapísať sa na stredoškolské štúdium dennej formy na našej Súkromnej strednej odbornej škole.

Škola pôsobí od 1. septembra 2012 v Bytči, na ul. Sidónie Sakalovej č. 182. Školský rok 2012/2013 sme tak otvorili v nových priestoroch, moderných triedach a učebniach, ktoré spĺňajú náročné požiadavky na poskytovanie kvalitného vzdelávania.


Výučbu zabezpečujú odborní a kvalifikovaní pedagogickí pracovníci prostredníctvom najnovších metód vzdelávania.

Našou snahou je pokračovať v budovaní modernej školy, kde sa naši študenti cítia dobre a kde môžu získať vzdelanie, s ktorým budú mať šancu presadiť sa a obstáť v konkurenčnom boji na trhu práce, prípadne pri ďalšom štúdiu na vysokej škole.


Veríme, že Vás naša snaha, otvorenosť a individuálny prístup k študentovi oslovia a využijete možnosť prihlásiť Vaše dieťa na štúdium u nás. Viac informácií získate na telefónnom čísle 041 321 99 78 alebo 0918 560 000.

 

Tešíme sa na Vás.

 
PaedDr. Ján Kuruc
riaditeľ školy