Navigácia

Škola podnikania Chcete sa stať našim novým študentom? Profil absolventa školy Prečo študovať na našej škole? Školský poriadok Prijímacie konanie 2018/2019 Aktivity školy

Denné štúdium

Prečo študovať na našej škole?

1. Aj keď ide o súkromnú školu, denná forma štúdia je bezplatná.

2. Škola sídli v nových a moderných priestoroch, ktoré spĺňajú náročné požiadavky na výchovu a vzdelávanie.

3. Vzdelávanie organizujeme s dôrazom na individuálny prístup k žiakom a ich potrebám, s využitím moderných metód.

4. Učitelia a žiaci majú k dispozícii školský e-learningový systém, elektronickú žiacku knižku, elektronickú knižnicu a pod.

5. Vychovávame absolventov schopných obstáť v tvrdom konkurenčnom boji, či už v pozícii zamestnanca, podnikateľa alebo vysokoškoláka.

6. Našich študentov učíme tvorivosti a schopnosti prepojiť teoretické vedomosti s praxou.

7. Spájame kolektív učiteľov, ktorí spĺňajú odborné, pedagogické a osobnostné predpoklady.

8. Pri výučbe kladieme dôraz na rozvíjanie komunikačných schopností, rozvíjanie schopností hľadať, pochopiť a spracovávať informácie.

9. Snažíme sa redukovať neefektívne informácie, študenti sa vyhnú zbytočnému memorovaniu a hromadeniu vedomostí, ktoré nemajú praktické využitie.

10. Pre študentov organizujeme zaujímavé školské aj mimoškolské aktivity. Patria sem okrem iného rôzne krúžky, napríklad Nechtový dizajn, ktorý je veľmi obľúbený medzi dievčatami.