Navigácia

HALLOWEEN

Posledný deň pred jesennými prázdninami sa na našej škole uskutočnil Halloweenský večierok. Všetci žiaci sa prezliekli do masiek. Žiaci 3. ročníka pre svojich spolužiakov pripravili chodbu hrôzy, cez ktorú museli prejsť, ocenili sa tiež najlepšie masky a všetci sa spoločne zabávali.