• Prijímame študentov na denné štúdium

     • Informácia o termíne druhého kola prijímacej skúšky

      Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy Bytča oznamuje, že na škole sa budú konať prijímacie skúšky aj v ďalšom termíne (kole) na nenaplnený počet miest pre dennú formu štúdia.

      Termín druhého kola je: 18. júna 2019 (utorok)

       

      Pre viac informácií volajte na 0918 568 248.

       

    • Informácia o prijímacom konaní
     • Informácia o prijímacom konaní

     • Zverejnenie kritérií pre prijatie uchádzčov do 1. ročníka dennej formy štúdia

      Škola otvára v školskom roku 2019/2020 jednu triedu prvého ročníka v štvorročnej dennej forme štúdia, v študijnom odbore 6341 M „škola podnikania“, ukončenom maturitnou skúškou.

      Termín konania prijímacej skúšky:

      13. mája 2019 (pondelok)

      1. termín prvého kola prijímacích skúšok

       

      16. mája 2019 (štvrtok)

      2. termín prvého kola prijímacích skúšok

       

      Do 6. júna 2019

      riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne (kole) na nenaplnený počet miest

       

      18. júna 2019 (utorok)

      druhé kolo prijímacích skúšok

       

      Podrobné informácie o organizácii a priebehu prijímacej skúšky: Prijimacie_konanie_2019_2020.pdf

       

      Oznam:

      Škola organizuje pre uchádzačov o štúdium v mesiacoch apríl a máj v popoludňajších hodinách  bezplatný prípravný kurz na prijímacie skúšky. Podrobné informácie budú odoslané formou písomnej pozvánky každému uchádzačovi. Viac informácií poskytneme aj telefonicky na 0918 568 248.

     • Príďte nás navštíviť :)

     • Pozvánka na návštevu našej školy

      Srdečne pozývame žiakov deviateho rčníka základných škôl a ich rodičov na návštevu Súkromnej strednej odbornej školy Bytča.

      Príďte sa osobne zoznámiť s prostredím, v ktorom vzdelávame našich študentov a na vlastné oči sa presvcedčiť o tom ako funguje naša škola. Budete mať možnosť prezrieť si priestory pre teoretické a odborné vzdelávanie a vyskúčať aspoň na chvíľu aké je to byť našim študentom.

      Veríme že budete príjemne prekvapení.

       

      Ak sa rozhodnete navštíviť nás, prosím, volajte vopred na 0918 568 248.

      Radi Vás v našej škole privítame a tešíme sa na Vás !

    • Prednáška pre študentov našej školy
     • Prednáška pre študentov našej školy

     • Žiaci si vypočuli zaujímavú prednášku o živote z prostredia drogov závislých ľudí.
    • Externé štúdium na našej škole
     • Externé štúdium na našej škole

     • Máte výučný list a chceli by ste si dorobiť maturitu?

      Nedokončili ste stredoškolské štúdium a chýba Vám maturita?

      V našej škole poskytujeme vzdelávanie modernou formou, a to dištančne - prostredníctvom školského e-learningového systému.

      Prijímame študentov bez obmedzenia veku alebo vzdialenosti od miesta sídla školy !

      Vďaka dištančnej forme externého štúdia a školskému e-learningovému systému je pre Vás škola otvorená práve vtedy, keď to vyhovuje Vám.

      Od 2. 1. 2019 budeme prijímať prihlášky na externé štúdium v nasledujúcom školskom roku 2019/2020.

    • Deviataci a rodičia deviatakov, prečo si vybrať na štúdium práve našu školu ?
     • Deviataci a rodičia deviatakov, prečo si vybrať na štúdium práve našu školu ?

     • Sme moderná škola s jasnými cieľmi:
       

      • individuálne pristupujeme k študentom a ich potrebám
      • v dennej forme štúdia poskytujeme vzdelávanie bezplatne
      • študentov učíme tvorivosti a schopnosti prepojiť získané vedomosti s praxou
      • pre študentov organizujeme rôzne školské a mimoškolské aktivity
      • vzdelávame študentov tak, aby boli pripravení pre prax alebo ďalšie štúdium
      • budujeme školu „rodinného typu“ - učitelia spolu so študentmi vytvárajú príjemné priateľské prostredie
      • výhodou je poloha školy, študenti z Bytče a okolitých obcí nemusia za vzdelaním dochádzať do vzdialenejších
       miest