• Nové webstránky školy
     • Nové webstránky školy

     • Naša škola používa moderný informačný systém. K dispozícii sú nové web stránky, ktoré sa zobrazením prispôsobia Vášmu zariadeniu, a to bez ohľadu či používate počítač, mobilný telefón alebo tablet. Po prihlásení sa máte prístup ku školskej agende, známkam, e-learningovému systému, študijným materiálom a ďalším modulom systému.

      Externí študenti dostanú nový návod na prácu v e-learningovom školskom systéme.

     • Pozor: Máme ešte voľné miesta pre uchádzačov o denné štúdium

     • Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy Bytča oznamuje uchádzačom o štúdium v dennej forme štúdia, že z dôvodu neobsadenia všetkých voľných miest vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok.

      O možnosti prihlásiť sa do druhého kola, prípadne o možnosti prestupe z inej školy na Súkromnú strednú odbornú školy Bytča, prosím volajte na 0918 568 248.

    • Externé štúdium na našej škole
     • Externé štúdium na našej škole

     • Máte výučný list a chceli by ste si dorobiť maturitu?

      Nedokončili ste stredoškolské štúdium a chýba Vám maturita?

      V našej škole poskytujeme vzdelávanie modernou formou, a to dištančne - prostredníctvom školského e-learningového systému.

      Prijímame študentov bez obmedzenia veku alebo vzdialenosti od miesta sídla školy !

      Vďaka dištančnej forme externého štúdia a školskému e-learningovému systému je pre Vás škola otvorená práve vtedy, keď to vyhovuje Vám.

      Od 2. 1. 2019 budeme prijímať prihlášky na externé štúdium v nasledujúcom školskom roku 2019/2020.

    • Deviataci a rodičia deviatakov, prečo si vybrať na štúdium práve našu školu ?
     • Deviataci a rodičia deviatakov, prečo si vybrať na štúdium práve našu školu ?

     • Sme moderná škola s jasnými cieľmi:
       

      • individuálne pristupujeme k študentom a ich potrebám
      • v dennej forme štúdia poskytujeme vzdelávanie bezplatne
      • študentov učíme tvorivosti a schopnosti prepojiť získané vedomosti s praxou
      • pre študentov organizujeme rôzne školské a mimoškolské aktivity
      • vzdelávame študentov tak, aby boli pripravený pre prax alebo ďalšie štúdium
      • budujeme školu „rodinného typu“ - učitelia spolu so študentmi vytvárajú príjemné priateľské prostredie
      • výhodou je poloha školy, študenti z Bytče a okolitých obcí nemusia za vzdelaním dochádzať do vzdialenejších
       miest

      KAŽDÝ PRIJATÝ ŠTUDENT ZÍSKA TABLET ZADARMO !

      Výučba prebieha v zrekonštruovaných priestoroch s moderným materiálnym a technickým vybavením.