Navigácia

Základné informácie Formy štúdia Profil absolventa Prihláška na externé štúdium Poplatky za štúdium

Externé štúdium

Poplatky za štúdium

(dištančná forma, individuálny študijný plán)

 

Celková dĺžka štúdia            Poplatok za jeden          Poplatok za celé        Poplatok za celé

                                             školský rok                     štúdium spolu           štúdium po zľave*


         2 roky                              445                             890                             860


         4 roky                              340                             1360                           1200

 

Ceny sú uvedené v eurách.

Poplatok za štúdium je možné zaplatiť aj v splátkach

(pre viac informácií nás prosím kontaktujte mailom, prípadne telefonicky - 041 321 99 78, 0918 568 248 alebo 0918 560 000)
* Zľava sa poskytuje ak študent zaplatí poplatok za celé štúdium jednorázovo do 30. júna 2018