Prihláška na štúdium na našej škole

Ďakujeme za Váš záujem o štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole Bytča. Prihlášky na externé štúdium prijímame pre nasledujúci školský rok 2023/2024. Začiatok štúdia je september 2023.

Prihlášky prijímame iba elektronicky, a to prostredníctvom formulára elektronickej prihlášky!

V elektronickej prihláške je potrebné vyplniť všetky polia. Dôležité je uviesť správne Vaše predchádzajúce štúdium, konkrétne či ste ho ukončili napr. výučným listom, vysvedčením o záverečnej skúške alebo ste Vaše predchádzajúce štúdium ukončili predčasne. V takom prípade je potrebné uviesť do POZNÁMKY aj koľko kompletne ukončených ročníkov ste absolvovali.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: