• Chcete sa stať našim novým študentom?

    • Ponúkame Vám možnosť zapísať sa na stredoškolské štúdium dennej formy na našej Súkromnej strednej odbornej škole.

     Škola pôsobí od 1. septembra 2012 v Bytči, na ul. Sidónie Sakalovej č. 182. Školský rok 2012/2013 sme tak otvorili v nových priestoroch, moderných triedach a učebniach, ktoré spĺňajú náročné požiadavky na poskytovanie kvalitného vzdelávania.


     Výučbu zabezpečujú odborní a kvalifikovaní pedagogickí pracovníci prostredníctvom najnovších metód vzdelávania.

     Našou snahou je pokračovať v budovaní modernej školy, kde sa naši študenti cítia dobre a kde môžu získať vzdelanie, s ktorým budú mať šancu presadiť sa a obstáť v konkurenčnom boji na trhu práce, prípadne pri ďalšom štúdiu na vysokej škole.


     Veríme, že Vás naša snaha, otvorenosť a individuálny prístup k študentovi oslovia a využijete možnosť prihlásiť Vaše dieťa na štúdium u nás. Viac informácií získate na telefónnom čísle 0918 568 248.

      

     Tešíme sa na Vás.

      
     PaedDr. Ján Kuruc
     riaditeľ školy