• Prečo študovať na našej škole?

    • 1. Aj keď ide o súkromnú školu, denná forma štúdia je bezplatná.

     2. Škola sídli v nových a moderných priestoroch, ktoré spĺňajú náročné požiadavky na výchovu a vzdelávanie.

     3. Vzdelávanie organizujeme s dôrazom na individuálny prístup k žiakom a ich potrebám, s využitím moderných metód.

     4. Učitelia a žiaci majú k dispozícii školský e-learningový systém, elektronickú žiacku knižku, elektronickú knižnicu a pod.

     5. Vychovávame absolventov schopných obstáť v tvrdom konkurenčnom boji, či už v pozícii zamestnanca, podnikateľa alebo vysokoškoláka.

     6. Našich študentov učíme tvorivosti a schopnosti prepojiť teoretické vedomosti s praxou.

     7. Spájame kolektív učiteľov, ktorí spĺňajú odborné, pedagogické a osobnostné predpoklady.

     8. Pri výučbe kladieme dôraz na rozvíjanie komunikačných schopností, rozvíjanie schopností hľadať, pochopiť a spracovávať informácie.

     9. Snažíme sa redukovať neefektívne informácie, študenti sa vyhnú zbytočnému memorovaniu a hromadeniu vedomostí, ktoré nemajú praktické využitie.

     10. Pre študentov organizujeme zaujímavé školské aj mimoškolské aktivity. Patria sem okrem iného rôzne krúžky, napríklad Nechtový dizajn, ktorý je veľmi obľúbený medzi dievčatami.